Ξένες Γλώσσες - Δάφνη -  Τασούλα Σηφάκη
sifaki.gr - νέα

postheadericon Πρόγραμμα Εξετάσεων περιόδου Μαΐου - Ιουνίου 2018

14/02/2018    Πρόγραμμα Εξετάσεων περιόδου Μαΐου - Ιουνίου 2018

Ημερομηνία εξετάσεων Εξέταστρα     Περίοδος εγγραφών
ΑΓΓΛΙΚΑ - MICHIGAN    
ECCE                  19 Μαΐου 160€     01 - 28 Φεβρουαρίου
ECPE                  20 Μαΐου 180€     01 - 28 Φεβρουαρίου
προφορικά: To Be Announced    
     
ΑΓΓΛΙΚΑ - CAMBRIDGE    
FCE                            12 Μαΐου 160€ 01 Φεβρουαρίου - 23 Μαρτίου
FCE (Αθήνα, Θεσ/νίκη)   09 Ιουνίου 160€ 01 Φεβρουαρίου - 27 Απριλίιου
CAE                            12 Μαΐου 150€ 01 Φεβρουαρίου - 23 Μαρτίου
CPE                            13 Μαΐου 180€ 01 Φεβρουαρίου - 23 Μαρτίου
προφορικά: To Be Announced    
     
ΑΓΓΛΙΚΑ - IELTS      κάθε μήνα 190€ 01 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου
ΑΓΓΛΙΚΑ - TOEIC     κάθε μήνα 155€ 01 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου
ΑΓΓΛΙΚΑ - TOEFL     κάθε μήνα 240$ 01 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου
     
     
ΓΑΛΛΙΚΑ      γραπτά / προφορικά    
DELF A1         12 Μαΐου / 07 Μαΐου 75€     01 - 18 Φεβρουαρίου
DELF A2         12 Μαΐου / 08 Μαΐου 75€     01 - 18 Φεβρουαρίου
DELF B1         11 Μαΐου / 09 Μαΐου 140€     01 - 18 Φεβρουαρίου
DELF B2         11 Μαΐου / 09 Ιουνίου 140€     01 - 18 Φεβρουαρίου
DALF C1         11 Μαΐου / 16 Ιουνίου 160€     01 - 18 Φεβρουαρίου
DALF C2         11 Μαΐου 16 Ιουνίου 160€     01 - 18 Φεβρουαρίου
Sorbonne B1  12 Μαΐου 09 Μαΐου 140€     01 - 18 Φεβρουαρίου
Sorbonne B2  12 Μαΐου 10 Ιουνίου 140€     01 - 18 Φεβρουαρίου
Sorbonne C1  11 Μαΐου 09 Ιουνίου 160€     01 - 18 Φεβρουαρίου
Sorbonne C2  12 Μαΐου 10 Ιουνίου 160€     01 - 18 Φεβρουαρίου
     
ΙΤΑΛΙΚΑ    
CELI 1 (A2)        18 Ιουνίου 90€     10 Απριλίου - 03 Μαΐου
CELI 2 (B1)        18 Ιουνίου 110€*     10 Απριλίου - 03 Μαΐου
CELI 3 (B2)        18Ιουνίου 110€*     10 Απριλίου - 03 Μαΐου
CELI 4 (C1)        18 Ιουνίου 110€*     10 Απριλίου - 03 Μαΐου
CELI 5 (C2)        18 Ιουνίου 110€*     10 Απριλίου - 03 Μαΐου
προφορικά: από 19/06/2015    
     
ΙΣΠΑΝΙΚΑ    
D.E.L.E. A1         19 Μαΐου 75€  13 Νοεμβρίου - 28 Μαρτίου
D.E.L.E. A2         19 Μαΐου 85€  13 Νοεμβρίου - 28 Μαρτίου
D.E.L.E. B1         19 Μαΐου 110€  13 Νοεμβρίου - 28 Μαρτίου
D.E.L.E. B2         19 Μαΐου 125€  13 Νοεμβρίου - 28 Μαρτίου
D.E.L.E. C1         19 Μαΐου 140€  13 Νοεμβρίου - 28 Μαρτίου
D.E.L.E. C2         19 Μαΐου 145€  13 Νοεμβρίου - 28 Μαρτίου
προφορικά:       21-27 Μαΐου    
     
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ    
Goethe Institut Athen
     
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ - ÖSD
   
A1       09/10 Ιουνίου, 16/17 Ιουνίου 70€  
       12 - 22 Απριλίου
A2       09/10 Ιουνίου, 16/17 Ιουνίου
75€  (40**)        12 - 22 Απριλίου
B1       09/10 Ιουνίου, 16/17 Ιουνίου 140€ (45**)        12 - 22 Απριλίου
B2       09/10 Ιουνίου, 16/17 Ιουνίου 155€ (80**)        12 - 22 Απριλίου
C1       09/10 Ιουνίου, 16/17 Ιουνίου 165€ (85**)        12 - 22 Απριλίου
C2       09/10 Ιουνίου, 16/17 Ιουνίου 300€ (90**)        12 - 22 Απριλίου

* 110€ για ολόκληρη την εξέταση (γραπτά & προφορικά)

   78€ μόνο για προφορικά ή μόνο για γραπτά

** Επιμέρους ενότητα

 

postheadericon Πρόγραμμα Εξετάσεων περιόδου Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2017

04/09/2017    Πρόγραμμα Εξετάσεων περιόδου Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2017

Ημερομηνία εξετάσεων Εξέταστρα     Περίοδος εγγραφών
ΑΓΓΛΙΚΑ - MICHIGAN    
ECCE                   09 Δεκεμβρίου 160€     01 - 30 Σεπτεμβρίου
ECPE                   10 Δεκεμβρίου 180€     01 - 30 Σεπτεμβρίου
προφορικά: To Be Announced    
     
ΑΓΓΛΙΚΑ - CAMBRIDGE    
FCE                    02 Δεκεμβρίου 160€ 01 Σεπτεμβρίου - 06 Οκτωβρίου
CAE                    02 Δεκεμβρίου 150€ 01 Σεπτεμβρίου - 06 Οκτωβρίου
CPE                    03 Δεκεμβρίου 180€ 01 Σεπτεμβρίου - 06 Οκτωβρίου
προφορικά: To Be Announced    
     
ΑΓΓΛΙΚΑ - IELTS      κάθε μήνα 190€ 01 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου
ΑΓΓΛΙΚΑ - TOEIC     κάθε μήνα 155€ 01 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου
ΑΓΓΛΙΚΑ - TOEFL     κάθε μήνα 240$ 01 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου
     
     
ΓΑΛΛΙΚΑ      γραπτά / προφορικά    
DELF A1         09 / 04 Δεκεμβρίου 75€     02 - 13 Οκτωβρίου
DELF A2         09 / 04 Δεκεμβρίου 75€     02 - 13 Οκτωβρίου
DELF B1         08 / 05 Δεκεμβρίου 140€     02 - 13 Οκτωβρίου
DELF B2         08 / 06 Δεκεμβρίου 140€     02 - 13 Οκτωβρίου
DALF C1         02 Δεκεμβρίου 160€     02 - 13 Οκτωβρίου
DALF C2         02 / 03 Δεκεμβρίου 160€     02 - 13 Οκτωβρίου
Sorbonne B1  10 / 07 Δεκεμβρίου 140€     02 - 13 Οκτωβρίου
Sorbonne B2  10 / 03 Δεκεμβρίου 140€     02 - 13 Οκτωβρίου
Sorbonne C1  09 / 11 Δεκεμβρίου 160€     02 - 13 Οκτωβρίου
Sorbonne C2  10 / 11 Δεκεμβρίου 160€     02 - 13 Οκτωβρίου
     
ΙΤΑΛΙΚΑ    
CELI 1 (A2)        20 Νοεμβρίου 90€  18 Σεπτεμβρίου - 06 Οκτωβρίου
CELI 2 (B1)        20 Νοεμβρίου 110€*  18 Σεπτεμβρίου - 06 Οκτωβρίου
CELI 3 (B2)        20 Νοεμβρίου 110€*  18 Σεπτεμβρίου - 06 Οκτωβρίου
CELI 4 (C1)        20 Νοεμβρίου 110€*  18 Σεπτεμβρίου - 06 Οκτωβρίου
CELI 5 (C2)        20 Νοεμβρίου 110€*  18 Σεπτεμβρίου - 06 Οκτωβρίου
προφορικά: από 21/11/2017    
     
ΙΣΠΑΝΙΚΑ    
D.E.L.E. A1         25 Νοεμβρίου 75€           έως 11 Οκτωβρίου
D.E.L.E. A2         25 Νοεμβρίου 85€           έως 11 Οκτωβρίου
D.E.L.E. B1         25 Νοεμβρίου 110€           έως 11 Οκτωβρίου
D.E.L.E. B2         25 Νοεμβρίου 125€           έως 11 Οκτωβρίου
D.E.L.E. C1         25 Νοεμβρίου 140€           έως 11 Οκτωβρίου
D.E.L.E. C2         25 Νοεμβρίου 145€           έως 11 Οκτωβρίου
προφορικά:   27 Νοεμ - 01 Δεκ    
     
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ    
Goethe Institut Athen
     
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ - ÖSD
   
A1                    02/03 Δεκεμβρίου 70€  (35€**)
    03 - 13 Οκτωβρίου
A2                    02/03 Δεκεμβρίου 75€  (40€**)     03 - 13 Οκτωβρίου
B1                    02/03 Δεκεμβρίου 140€ (45€**)     03 - 13 Οκτωβρίου
B2                    02/03 Δεκεμβρίου 155€ (80€**)     03 - 13 Οκτωβρίου
C1                    02/03 Δεκεμβρίου 165€ (85€**)     03 - 13 Οκτωβρίου
C2                    02/03 Δεκεμβρίου 300€ (90€**)     03 - 13 Οκτωβρίου

* 110€ για ολόκληρη την εξέταση (γραπτά & προφορικά)

   78€ μόνο για προφορικά ή μόνο για γραπτά

** Επιμέρους ενότητα

 

postheadericon Αποτελέσματα εξετάσεων ECCE/ECPE Μαΐου 2017

01/08/2017 Η Ελληνοαμερικάνικη Ένωση ανακοίνωσε ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων ECCE και ECPE Μαΐου 2017 είναι διαθέσιμα.

http://www.hau.gr/?i=examinations.en.news.5125

 

postheadericon Αποτελέσματα εξετάσεων ECCE Δεκεμβρίου 2016

24/02/2017 Η Ελληνοαμερικάνικη Ένωση ανακοίνωσε ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων ECCE Δεκεμβρίου 2016 είναι διαθέσιμα.

http://www.hau.gr/?i=examinations.en.news.4980

 

postheadericon Αποτελέσματα εξετάσεων ECPE Δεκεμβρίου 2016

10/02/2017 Η Ελληνοαμερικάνικη Ένωση ανακοίνωσε ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων ECPE Δεκεμβρίου 2016 είναι διαθέσιμα.

http://www.hau.gr/?i=examinations.en.news.4955

 
Περισσότερα Άρθρα...