Ξένες Γλώσσες - Δάφνη -  Τασούλα Σηφάκη
sifaki.gr - νέα

postheadericon Πρόγραμμα Εξετάσεων περιόδου Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2013

02/09/2013    Πρόγραμμα Εξετάσεων περιόδου Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2013

Ημερομηνία εξετάσεων Εξέταστρα Περίοδος εγγραφών
ΑΓΓΛΙΚΑ - MICHIGAN    
ECCE                   7 Δεκεμβρίου 155€ 2 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου
ECPE                  23 Νοεμβρίου 175€ 2 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου
     
ΑΓΓΛΙΚΑ - CAMBRIDGE    
FCE                     30 Νοεμβρίου 160€ 09 - 27 Σεπτεμβρίου
CAE                     30 Νοεμβρίου 175€ 09 - 27 Σεπτεμβρίου
CPE                     1 Δεκεμβρίου 180€ 09 - 27 Σεπτεμβρίου
προφορικά: 9/11/12 - 9/12/12    
     
ΑΓΓΛΙΚΑ - IELTS      κάθε μήνα 190€ 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου
ΑΓΓΛΙΚΑ - TOEIC     κάθε μήνα 155€ 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου
ΑΓΓΛΙΚΑ - TOEFL     κάθε μήνα 240$ 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου
     
     
ΓΑΛΛΙΚΑ       γραπτά/προφορικά    
DELF A1           7 / 2 Δεκεμβρίου 75€ 1 - 12 Οκτωβρίου
DELF A2           7 / 3 Δεκεμβρίου 75€ 1 - 12 Οκτωβρίου
DELF B1           6 / 4 Δεκεμβρίου 140€ 1 - 12 Οκτωβρίου
DELF B2           6 / 5 Δεκεμβρίου 140€ 1 - 12 Οκτωβρίου
DALF C1          6 / 7 Δεκεμβρίου 160€ 1 - 12 Οκτωβρίου
DALF C2          6 / 7 Δεκεμβρίου 160€ 1 - 12 Οκτωβρίου
Sorbonne B1   7 / 8 Δεκεμβρίου 140€ 1 - 12 Οκτωβρίου 
Sorbonne B2   7 / 8 Δεκεμβρίου 140€ 1 - 12 Οκτωβρίου
Sorbonne C1   8 / 7 Δεκεμβρίου 160€ 1 - 12 Οκτωβρίου
Sorbonne C2   8 / 7 Δεκεμβρίου 160€ 1 - 12 Οκτωβρίου
     
ΙΤΑΛΙΚΑ    
CELI 1 (A2)        18 Νοεμβρίου 110€* 9 Σεπτεμβρίου - 3 Οκτωβρίου
CELI 2 (B1)        18 Νοεμβρίου 110€* 9 Σεπτεμβρίου - 3 Οκτωβρίου
CELI 3 (B2)        18 Νοεμβρίου 110€* 9 Σεπτεμβρίου - 3 Οκτωβρίου
CELI 4 (C1)        18 Νοεμβρίου 110€* 9 Σεπτεμβρίου - 3 Οκτωβρίου
CELI 5 (C2)        18 Νοεμβρίου 110€* 9 Σεπτεμβρίου - 3 Οκτωβρίου
προφορικά: από 19/11/2013    
     
ΙΣΠΑΝΙΚΑ    
D.E.L.E. A1         23 Νοεμβρίου 75€ 16 Σεπτεμβρίου - 18 Οκτωβρίου
D.E.L.E. A2         23 Νοεμβρίου 85€ 16 Σεπτεμβρίου - 18 Οκτωβρίου
D.E.L.E. B1         23 Νοεμβρίου 110€ 16 Σεπτεμβρίου - 18 Οκτωβρίου
D.E.L.E. B2         23 Νοεμβρίου 125€ 16 Σεπτεμβρίου - 18 Οκτωβρίου
D.E.L.E. C1         23 Νοεμβρίου 140€ 16 Σεπτεμβρίου - 18 Οκτωβρίου
D.E.L.E. C2         23 Νοεμβρίου 145€ 16 Σεπτεμβρίου - 18 Οκτωβρίου
προφορικά:    22-27 Νοεμβρίου    
     
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ    
hhttp://www.goethe.de/mmo/priv/9833468-STANDARD.pdf

* 110€ για ολόκληρη την εξέταση (γραπτά & προφορικά)

78€ μόνο για προφορικά ή μόνο για γραπτά