Ξένες Γλώσσες - Δάφνη -  Τασούλα Σηφάκη
sifaki.gr - νέα

postheadericon Πρόγραμμα Εξετάσεων περιόδου Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2014

01/09/2014    Πρόγραμμα Εξετάσεων περιόδου Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2014

Ημερομηνία εξετάσεων Εξέταστρα     Περίοδος εγγραφών
ΑΓΓΛΙΚΑ - MICHIGAN    
ECCE                  13 Δεκεμβρίου 155€     01 - 30 Σεπτεμβρίου
ECPE                  29 Νοεμβρίου 175€     01 - 30 Σεπτεμβρίου
     
ΑΓΓΛΙΚΑ - CAMBRIDGE    
FCE                      6 Δεκεμβρίου 160€ 15 Σεπτεμβρίου - 6 Οκτωβρίου
CAE                     6 Δεκεμβρίου 175€ 15 Σεπτεμβρίου - 6 Οκτωβρίου
CPE                     7 Δεκεμβρίου 180€ 15 Σεπτεμβρίου - 6 Οκτωβρίου
προφορικά:     
     
ΑΓΓΛΙΚΑ - IELTS      κάθε μήνα 190€ 01 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου
ΑΓΓΛΙΚΑ - TOEIC     κάθε μήνα 155€ 01 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου
ΑΓΓΛΙΚΑ - TOEFL     κάθε μήνα 240$ 01 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου
     
     
ΓΑΛΛΙΚΑ      γραπτά/προφορικά    
DELF A1           6 / 1 Δεκεμβρίου 75€    01 - 10 Οκτωβρίου
DELF A2           6 / 2 Δεκεμβρίου 75€    01 - 10 Οκτωβρίου
DELF B1           5 / 3 Δεκεμβρίου 140€    01 - 10 Οκτωβρίου
DELF B2           5 / 4 Δεκεμβρίου 140€    01 - 10 Οκτωβρίου
DALF C1          5 / 6 Δεκεμβρίου 160€    01 - 10 Οκτωβρίου
DALF C2          5 / 6 Δεκεμβρίου 160€    01 - 10 Οκτωβρίου
Sorbonne B1   6 / 7 Δεκεμβρίου 140€    01 - 10 Οκτωβρίου 
Sorbonne B2   6 / 7 Δεκεμβρίου 140€    01 - 10 Οκτωβρίου
Sorbonne C1   5 / 7 Δεκεμβρίου 160€    01 - 10 Οκτωβρίου
Sorbonne C2   6 / 7 Δεκεμβρίου 160€    01 - 10 Οκτωβρίου
     
ΙΤΑΛΙΚΑ    
CELI 1 (A2)        24 Νοεμβρίου 110€* 15 Σεπτεμβρίου - 09 Οκτωβρίου
CELI 2 (B1)        24 Νοεμβρίου 110€* 15 Σεπτεμβρίου - 09 Οκτωβρίου
CELI 3 (B2)        24 Νοεμβρίου 110€* 15 Σεπτεμβρίου - 09 Οκτωβρίου
CELI 4 (C1)        24 Νοεμβρίου 110€* 15 Σεπτεμβρίου - 09 Οκτωβρίου
CELI 5 (C2)        24 Νοεμβρίου 110€* 15 Σεπτεμβρίου - 09 Οκτωβρίου
προφορικά: από 25/11/2014    
     
ΙΣΠΑΝΙΚΑ    
D.E.L.E. A1         22 Νοεμβρίου 75€ 01 Σεπτεμβρίου - 17 Οκτωβρίου
D.E.L.E. A2         22 Νοεμβρίου 85€ 01 Σεπτεμβρίου - 17 Οκτωβρίου
D.E.L.E. B1         22 Νοεμβρίου 110€ 01 Σεπτεμβρίου - 17 Οκτωβρίου
D.E.L.E. B2         22 Νοεμβρίου 125€ 01 Σεπτεμβρίου - 17 Οκτωβρίου
D.E.L.E. C1         22 Νοεμβρίου 140€ 01 Σεπτεμβρίου - 17 Οκτωβρίου
D.E.L.E. C2         22 Νοεμβρίου 145€ 01 Σεπτεμβρίου - 17 Οκτωβρίου
προφορικά:    21-25 Νοεμβρίου    
     
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ    
hhttp://www.goethe.de/mmo/priv/9833468-STANDARD.pdf

* 110€ για ολόκληρη την εξέταση (γραπτά & προφορικά)

78€ μόνο για προφορικά ή μόνο για γραπτά