Ξένες Γλώσσες - Δάφνη -  Τασούλα Σηφάκη
sifaki.gr - νέα

postheadericon Πρόγραμμα Εξετάσεων περιόδου Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2015

01/09/2015    Πρόγραμμα Εξετάσεων περιόδου Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2015

Ημερομηνία εξετάσεων Εξέταστρα     Περίοδος εγγραφών
ΑΓΓΛΙΚΑ - MICHIGAN    
ECCE                  12 Δεκεμβρίου 160€     01 - 30 Σεπτεμβρίου
ECPE                  13 Δεκεμβρίου 180€     01 - 30 Σεπτεμβρίου
     
ΑΓΓΛΙΚΑ - CAMBRIDGE    
FCE                      5 Δεκεμβρίου 160€ 11 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου
CAE                     5 Δεκεμβρίου 150€ 11 Σεπτεμβρίου - 16 Οκτωβρίου
CPE                     6 Δεκεμβρίου 180€ 11 Σεπτεμβρίου - 16 Οκτωβρίου
προφορικά:     
     
ΑΓΓΛΙΚΑ - IELTS      κάθε μήνα 190€ 01 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου
ΑΓΓΛΙΚΑ - TOEIC     κάθε μήνα 155€ 01 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου
ΑΓΓΛΙΚΑ - TOEFL     κάθε μήνα 240$ 01 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου
     
     
ΓΑΛΛΙΚΑ      γραπτά/προφορικά    
DELF A1           5 Δεκε / 30 Νοεμ 75€    03 - 16 Οκτωβρίου
DELF A2           5 / 1 Δεκεμβρίου 75€    03 - 16 Οκτωβρίου
DELF B1           4 / 2 Δεκεμβρίου 140€    03 - 16 Οκτωβρίου
DELF B2           4 / 3 Δεκεμβρίου 140€    03 - 16 Οκτωβρίου
DALF C1          4 / 5 Δεκεμβρίου 160€    03 - 16 Οκτωβρίου
DALF C2          4 / 5 Δεκεμβρίου 160€    03 - 16 Οκτωβρίου
Sorbonne B1   5 / 7 Δεκεμβρίου 140€    03 - 16 Οκτωβρίου 
Sorbonne B2   5 / 7 Δεκεμβρίου 140€    03 - 16 Οκτωβρίου
Sorbonne C1   4 / 6 Δεκεμβρίου 160€    03 - 16 Οκτωβρίου
Sorbonne C2   5 / 6 Δεκεμβρίου 160€    03 - 16 Οκτωβρίου
     
ΙΤΑΛΙΚΑ    
CELI 1 (A2)        23 Νοεμβρίου 110€* 14 Σεπτεμβρίου - 09 Οκτωβρίου
CELI 2 (B1)        23 Νοεμβρίου 110€* 14 Σεπτεμβρίου - 09 Οκτωβρίου
CELI 3 (B2)        23 Νοεμβρίου 110€* 14 Σεπτεμβρίου - 09 Οκτωβρίου
CELI 4 (C1)        23 Νοεμβρίου 110€* 14 Σεπτεμβρίου - 09 Οκτωβρίου
CELI 5 (C2)        23 Νοεμβρίου 110€* 14 Σεπτεμβρίου - 09 Οκτωβρίου
προφορικά: από 24/11/2014    
     
ΙΣΠΑΝΙΚΑ    
D.E.L.E. A1         21 Νοεμβρίου 75€ 14 Σεπτεμβρίου - 14 Οκτωβρίου
D.E.L.E. A2         21 Νοεμβρίου 85€ 14 Σεπτεμβρίου - 14 Οκτωβρίου
D.E.L.E. B1         21 Νοεμβρίου 110€ 14 Σεπτεμβρίου - 14 Οκτωβρίου
D.E.L.E. B2         21 Νοεμβρίου 125€ 14 Σεπτεμβρίου - 14 Οκτωβρίου
D.E.L.E. C1         21 Νοεμβρίου 140€ 14 Σεπτεμβρίου - 14 Οκτωβρίου
D.E.L.E. C2         21 Νοεμβρίου 145€ 14 Σεπτεμβρίου - 14 Οκτωβρίου
προφορικά:    21-25 Νοεμβρίου    
     
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ    
Goethe Institut Athen

* 110€ για ολόκληρη την εξέταση (γραπτά & προφορικά)

78€ μόνο για προφορικά ή μόνο για γραπτά