Ξένες Γλώσσες - Δάφνη -  Τασούλα Σηφάκη
sifaki.gr - νέα

postheadericon Πρόγραμμα Εξετάσεων περιόδου Μαΐου - Ιουνίου 2016

29/01/2016    Πρόγραμμα Εξετάσεων περιόδου Μαΐου - Ιουνίου 2016

Ημερομηνία εξετάσεων Εξέταστρα     Περίοδος εγγραφών
ΑΓΓΛΙΚΑ - MICHIGAN    
ECCE                  21 Μαΐου 160€     01 - 29 Φεβρουαρίου
ECPE                  22 Μαΐου 180€     01 - 29 Φεβρουαρίου
προφορικά: To Be Announced    
     
ΑΓΓΛΙΚΑ - CAMBRIDGE    
FCE                     14 Μαΐου 160€ 29 Ιανουαρίου - 21 Μαρτίου
CAE                    14 Μαΐου 150€ 02 Ιανουαρίου - 21 Μαρτίου
CPE                    15 Μαΐου 180€ 02 Ιανουαρίου - 21 Μαρτίου
προφορικά: To Be Announced    
     
ΑΓΓΛΙΚΑ - IELTS      κάθε μήνα 190€ 01 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου
ΑΓΓΛΙΚΑ - TOEIC     κάθε μήνα 155€ 01 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου
ΑΓΓΛΙΚΑ - TOEFL     κάθε μήνα 240$ 01 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου
     
     
ΓΑΛΛΙΚΑ      γραπτά / προφορικά    
DELF A1         14 Μαΐου / 17 Μαΐου 75€     01 - 19 Φεβρουαρίου
DELF A2         14 Μαΐου / 18 Μαΐου 75€     01 - 19 Φεβρουαρίου
DELF B1         13 Μαΐου / 12 Μαΐου 140€     01 - 19 Φεβρουαρίου
DELF B2         13 Μαΐου / 26 Ιουνίου 140€     01 - 19 Φεβρουαρίου
DALF C1         13 Μαΐου / 25 Ιουνίου 160€     01 - 19 Φεβρουαρίου
DALF C2         13 Μαΐου 25 Ιουνίου 160€     01 - 19 Φεβρουαρίου
Sorbonne B1  14 Μαΐου 17 Μαΐου 140€     01 - 19 Φεβρουαρίου
Sorbonne B2  14 Μαΐου 26 Ιουνίου 140€     01 - 19 Φεβρουαρίου
Sorbonne C1  13 Μαΐου 23 Ιουνίου 160€     01 - 19 Φεβρουαρίου
Sorbonne C2  14 Μαΐου 24 Ιουνίου 160€     01 - 19 Φεβρουαρίου
     
ΙΤΑΛΙΚΑ    
CELI 1 (A2)        20 Ιουνίου 90€     4 Απριλίου - 5 Μαΐου
CELI 2 (B1)        20 Ιουνίου 110€*     4 Απριλίου - 5 Μαΐου
CELI 3 (B2)        20 Ιουνίου 110€*     4 Απριλίου - 5 Μαΐου
CELI 4 (C1)        20 Ιουνίου 110€*     4 Απριλίου - 5 Μαΐου
CELI 5 (C2)        20 Ιουνίου 110€*     4 Απριλίου - 5 Μαΐου
προφορικά: από 21/06/2015    
     
ΙΣΠΑΝΙΚΑ    
D.E.L.E. A1         21 Μαΐου 75€     21 Μαρτίου - 13 Απριλίου
D.E.L.E. A2         21 Μαΐου 85€     21 Μαρτίου - 13 Απριλίου
D.E.L.E. B1         21 Μαΐου 110€     21 Μαρτίου - 13 Απριλίου
D.E.L.E. B2         21 Μαΐου 125€     21 Μαρτίου - 13 Απριλίου
D.E.L.E. C1         21 Μαΐου 140€     21 Μαρτίου - 13 Απριλίου
D.E.L.E. C2         21 Μαΐου 145€     21 Μαρτίου - 13 Απριλίου
προφορικά:   23-29 Μαΐου    
     
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ    
Goethe Institut Athen
     
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ - ÖSD
   
A1                    18/19 Ιουνίου 70€  
    29 Μαρτίου - 9 Απριλίου
A2                    18/19 Ιουνίου 75€  (40**)     29 Μαρτίου - 9 Απριλίου
B1                    18/19 Ιουνίου 140€ (45**)     29 Μαρτίου - 9 Απριλίου
B2                    18/19 Ιουνίου 155€ (80**)     29 Μαρτίου - 9 Απριλίου
C1                    18/19 Ιουνίου 165€ (85**)     29 Μαρτίου - 9 Απριλίου
C2                    18/19 Ιουνίου 300€ (90**)     29 Μαρτίου - 9 Απριλίου

* 110€ για ολόκληρη την εξέταση (γραπτά & προφορικά)

   78€ μόνο για προφορικά ή μόνο για γραπτά

** Επιμέρους ενότητα